Пожелания на Владиците за Нова Година!


Скъпи приятели, в този брой подбрахме за вас видео материали със слова на Владиците. Тези слова може да се разглеждат като напътствия и пожелания за Новата Година!

От нищо не се страхувайте! За тези, които са с Бог, нищо не е страшно!


За вярата. Санат Кумара

 

Недостигът на вяра пречи на човечеството да възприеме сериозно нашите препоръки. Недостигът на вяра е препъни камък за много души.

Аз ще ви обясня защо се боите да повярвате, защо се отнасяте с предубеждение към всяко ново учение и дори към старите религии.

В нито една област на човешкия живот няма толкова изкривявания, както в областта на вярата. Това е разбираемо и напълно оправдано. Всъщност въпросът за вярата е най-важният въпрос за всеки човешки индивид. Ако вярвате, и вярвате искрено, вие вече сте спасени.

Затова противоположните на нас сили правят всичко, за да компрометират всеки източник на Истината във вашия свят и всяко истинско Учение. Най-разпространеният начин е създаването на множество лъжливи учения и секти. Сред такова изобилие от лъжи се губи не само вярата, но и надеждата за по-добро бъдеще.

Следващият метод, който използват противоположните на нас сили, е лъжата и клеветата. Всичко истинско бива оплюто и окаляно. Това отблъсква много от искрено търсещите Истината и ги отклонява от Божествения път на развитие.

Какво се предлага в замяна? В замяна се предлагат куп съблазни и капани на физическия план, попадайки в които хората се откъсват от еволюционния път на развитие.

Вашият Път е Пътят на Посвещенията. По този Път ви очакват най-трудни изпитания и препятствия.

Само най-силният в своята вяра е способен да преодолее всякакви капани и съблазни на физическия свят.

Затова винаги през целия си живот си спомняйте за Бога и Висшата реалност.

Нито един час в живота ви не трябва да преминава без Бога. Единствено когато постоянно сте съсредоточени върху Висшата реалност, вие ставате неуязвими за противоположните сили, получавате дарбата да разпознавате това, което е полезно за развитието на вашата душа – от това, което ви причинява непоправима вреда.“

Санат Кумара, 20 юни 2014 г.


 

 

За истинската вяра. Иисус.


 

 

„...днес много хора копнеят за истинска Вяра. И много са онези, които се нуждаят от помощ.

Ние използваме всеки фокус на физическия план, за да проявим своето присъствие и да дадем успокоение на онези сърца, които са толкова съкрушени и толкова чувстват своето нещастие и нищета в отсъствието на истинската Вяра, че Божествената възможност се открива за тях в усмивката на Богородица, в пукота от горенето на свещите в църквата.

Когато можем, ние даваме на жадуващите максималното от това, което е възможно. И не ни смущават нито изкривяването на Учението, нито църковните обреди. Въпреки всичко това ние можем да протегнем ръка за помощ на сърцата, които се нуждаят от нашата помощ.

Много хора идват в църквата. И ние им даваме успокоение. Други хора търсят свой собствен път, избягвайки църквата, и ние им даваме успокоение.

Не е важно какъв път следват хората. Важното е какво е качеството на тяхното сърце и степента на тяхната Вяра. И те ще ни намерят дори в пустинята.

...

„Няма значение дали отивате в будистка пагода, в християнска църква, в синагога, в джамия или в молитвен дом. Ако отивате там при Бога, ще го намерите навсякъде.

А ако отивате с празно сърце, няма да намерите Бога никъде.

Механичното повтаряне на ритуалите и молитвите, без искреност и вътрешна Вяра, няма да ви донесе полза. Може да се молите хиляда години, но ако при това искате да навредите  на ближния, тогава вашата молитва и вашите усилия не струват и пукната пара.

Никаква Вяра не може да оправдае престъпленията, които извършвате в името на Бога.

...

Същността на проблемите за вярата лежат във вашите сърца...

... Истината, Бог, Любовта... са вътре във вас.“

 

Возлюбленият Иисус, 3 януари 2009 г. 

Слова от Бабаджи

 


 

Сега настъпва епохата, когато трябва да обърнете своето съзнание от тленното към вечното. Да се направи това не е лесно, но ще се наложи...

А до тогава ще падате и ще ставате, ще придобивате опит и ще правите грешки.

Но не е важно колко пъти сте сгрешили, важното е, че сте намерили Бога. Върнали сте се у Дома.


 

Бабаджи, 23 юни 2012 г. 

Слова от Сен-Жермен


 


 

Дойде времето, когато само вашите всекидневни усилия, които полагате при усвояването на Божествената наука, могат да променят ситуацията в света. Сега дойде времето, когато всички ваши усилия ще се приумножават многократно! И нека да не ви смущава това, че не всичко около вас се променя с тези темпове, с които бихме искали. За съжаление, материята е много инертна и вашите усилия ще дадат резултат едва в края на текущото десетилетие. А аз на свой ред ви обещавам, че още в най-близко време ще бъде отпусната нова порция енергия за планетата Земя! Още в най-близко време вибрациите на планетата ще преминат на ново ниво!... А сега всичко изглежда разхвърляно и непригледно. Аз ви уверявам, че всичко това е временно! И съм готов да ви дам съвети как с най-малко трудности да преминете към новата спирала на еволюцията. За тази цел е необходимо да се изпълните с безстрашие и да се опирате на онази част от вас, която не се страхува от промените! Необходимо е да се върнете към съзвучието с вашата Божествена част. Само от тази точка на съзвучие с Божествения свят ще можете да погледнете на това, което става във вашия свят от правилна гледна точка...

Аз дойдох в този ден, за да ви предам увереност в утрешния ден! Защото от това доколко ще бъдете уверени, че занапред ви чакат много по-радостни и светли времена, зависи продължителността на преходния период...

Предстои ви да прочетете отново нашите Послания всички до едно. Вие трябва да разберете, че тези Послания представляват за вас ръководство по преход в новата епоха – Епохата на Водолея. Можете да ги разглеждате като библия за новата епоха или просто като препоръки за времето на прехода...

Радвам се да ви протегна ръка за помощ и да окажа подкрепа на онези храбри първопроходци, които рискуваха да последват нашите съвети и се устремиха безстрашно в Новата епоха, подлагайки платната на своето същество на вятъра на промените. Не се страхувайте от нищо! За онези, които са с Бога, нищо не е страшно! АЗ СЪМ Сен Жермен!“

 

Сен-Жермен, 26 июня 2012 года 

Алмазена вяра. Владика Мория

 

 

 

„Аз ви казвам, че трябва да се измъквате от застоя и тленността на обкръжаващия ви свят!

Аз ви казвам, че за да стане това, вие трябва да се раздвижите и да започнете да действате!

Препятствията пред вас се намират в полето на вашите кармични проблеми. И да разплетете кълбото от кармични препятствия вие можете само със собствени усилия.

Преди всичко, вие трябва да пожелаете да вървите по указания от нас Път.

Затова ще ви е необходима елмазена вяра и преданост.

Тези качества се постигат чрез дълга и старателна работа над себе си с всекидневно многочасово прилагане на духовни практики.

Има много начини да се поддържате постоянно в съзвучие с Бога. Обаче всички тези начини изискват полагане на всекидневни усилия.

Нито един ден не можете да пропуснете. Ако поради леност или слабост пропуснете само един ден от вашата духовна практика, вие се връщате в началото на вашия Път и сте принудени да започнете изкачването отново.

Никакви отстъпления!

Никакви угаждания на егото си!

Ако сте стъпили на пътя на Служение на Братството, няма да имате нито почивни дни, нито отпуски!

 

Владика Мория, 29 юни 2014 г.

 

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

r.sirius-ru.net/2017/2017-12-10.htm