24 Март – Ден на Учителя

 

…вие сте длъжни да посветите целия си живот на Служение на Владиците. Не на думи, а на дела. Целия си живот без остатък.

Господ Шива, 25 декември 2010 г.

 

24 март е специален ден. Това е Празник в Космически мащаб, тъй като в този ден хиляди сърца се обединяват в мисловен устрем към Великите Учители, които помагат на земното човечество в неговата еволюция в продължение на милиони години.

Този празник идва непосредствено след деня на пролетното равноденствие, който астрономически символизира началото на пролетта и идването на Земята на новите енергии.

„Този ден е от много голямо значение за живота на планетата и оказва влияние върху по-нататъшния ход на световните събития. Това е празник на напрегнато обединение на всички Сили на Светлината, свързан с астрологичното положение на Земята. Земята получава космически пространствен импулс под формата на прилив на нови енергии, чието действие се разпространява през следващата година. И Ние се Събираме на Кулата[1], за да приемем колективно тези вълни и след това да ги насочим за проявление в земните сфери. Вълните на този прилив преминават по цялата Стълба на Йерархията отгоре до долу, усилвайки нейната мощ и единение. И където и да се намират воините на Светлината, те се обединяват в този ден в единен устрем към Светлината, усилвайки напрежението в мрежата на Светлината на планетата. Защитната мрежа започва да сияе с особено напрежение. Всяко съзнание обърнато към Фокуса получава импулс за нови начинания. Може в тези часове да се отложат всички обичайни грижи и мисли и със сърцето да се съсредоточим върху Твърдината, държейки пред себе си Висшето, което имаме. Силата на обединените по този начин съзнания е несъкрушима и служи за здрава опора срещу силите на мрака и разрушението. Силите на хаоса и разрушението могат да бъдат спрени с мощно обединение на Силите на Светлината и съзиданието. Старият свят е обречен. Светлината ще победи мрака“(Грани Агни Йога, 24 март 1968 г.).

Да напомним, че за пръв път знанието за Деня на Учителя е било дадено на човечеството в Учението на Живата Етика. И неслучайно първият запис на това Учение беше направен през 1920 г. точно на този ден – 24 март.

С особен трепет в душата и признателност да си спомним днес нашите Възнесени Наставници, идвали на Земята под различни Имена. Това са Христос, Майка Мария, Кришна, Буда, Мойсей, Конфуций, Лао-Дзъ, Платон, Падмасамбхава, Кутхуми, Ел Мория, Серафим Саровски и още много други, които с огромни усилия, често с цената на собствения си живот, са се опитвали да очистят Истината и да донесат на света Божествената Светлина, повдигайки съзнанието на хората.

Намирайки се във Възнесено състояние, Владиците на Мъдростта продължават да ни оказват помощ чрез своите Посланици. Можем с благодарност да си спомним за Елена Петровна Блаватска, Елена Ивановна и Николай Константинович Рьорих, Марк и Елизабет Профет, а също да изпратим любовта на сърцето си на нашия земен Учител, сегашният Посланик на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина.

Татяна Николаевна, по примера на Владиците, нарича хората, които вече няколко години четат Посланията на Владиците на Мъдростта, опитвайки се да следват изложеното в тях Учение във всекидневния си живот и да „вършат делата на Бога на Земята“, не ученици, а „стремящи се“, подчертавайки по този начин специалното значение на понятието „ученичество“. За да станеш истински ученик, ще се наложи да се потрудиш. Обаче, както гласи източната Мъдрост, която ни напомни в своето Послание Господ Майтрейя, „когато ученикът е готов, Учителят идва“[2].

На отношенията между учителя и ученика, или Гуру-чела отношенията, са посветени много от Посланията на Владиците на Мъдростта. Тези отношения са разгледани в 19-та Сутра от Древното Учение[3]. На семинара в Москва през месец май 2013 г. Татяна Николаевна направи коментар към това Положение на Учението.

 

 

Гуру-чела отношенията

 

„Отличителна особеност на Учението, което дават Владиците на Мъдростта са Гуру-чела отношенията. И понеже в тази област съществуват твърде много различни изкривявания, аз ще се опитам със свои думи, без да използвам цитати от Диктовките, да разкажа как разбирам Гуру-чела отношенията.

ГУ-РУ: Гу означава мрак, Ру означава Светлина. Така, Гуру е този, който води от мрака към Светлината. Твърде много хора използват човешкото невежество и започват да си играят на Гуру-чела отношения. В действителност може да се каже, че Гуру-чела отношенията се осъществяват на няколко нива.

Налице е Учител на физическия план. Тук действа следния Закон: когато ученикът е готов, Учителят идва. Т.е. вибрациите на двата индивида стават близки едни на други и те автоматично се намират.

Истинските Гуру-чела отношения – това са най-висшия тип отношения, който може да съществува между хората на Земята. И затова истинските Гуру-чела отношения се срещат толкова рядко на Земята, както са рядко и Посланиците. За сравнение може да се даде такъв пример: ключът и ключалката. Колко ключа може да има за една ключалка? Един , два, три. Но те не могат да бъдат сто, не могат да бъдат хиляда. Безмислено е да се правят хиляда ключа за една ключалка – тогава за какво служи ключалката? Затова са изключително редки случаите на Гуру-чела отношения в този свят. И повечето от хората, които смятат, че се намират в Гуру-чела отношения, те, по-скоро, заблуждават себе си и другите.

Има различни учения. Ако се обърнем към Ваджраяна – „Пътят на Еламзената колесница“, то там много неща зависят от Учителя. Защото само човек, който е минал по Пътя на Елмазената колесница, може да води след себе си другите. И затова е много важно да се намери Учител и заедно с него да се преодолява ето този опасен участък от Пътя.

В истинските Гуру-чела отношения е необходима молбата на човека да бъде приет за ученик. И съгласието на Гуру да приеме този човек за ученик. Това са два напълно еднакви процеса. Т.е. единия моли, другият приема. Ако едният не моли, а другият не приема, това е неправилно, връзката се нарушава.

Но има друг, междинен етап, когато по някаква причина човекът още не е готов да бъде ученик. Той не е готов, защото съзнанието му не е готово. Но той се стреми. И тогава Бог му помага по този Път. И ако човек изпитва любов към някой духовен Учител, и изпитва преданост към него, и се стреми да върви в същото духовно направление, по което върви духовният Учител, и прави това искрено – тогава, изпитвайки това състояние на съзнанието, той получава в своята аура целия потенциал от достижения на Учителя. Автоматично. Това просто става автоматично.

И истинският Учител е заинтересован от това неговият ученик да го изпревари в своето развитие. И тогава това ще говори за истинността на отношенията.

С това разгледахме отношенията на физическия план. Има още такова разбиране, като наличието на Учител на финия план. Доста много хора се стремят да получат контакт на финия план. И мнозина смятат, че имат такъв контакт. Но по този път има много различни подводни камъни. Например аз не можах да получа Учител на финия план без посредничеството на човек, който беше във физическо тяло и когото аз възприемах като свой Учител. Тя имаше този контакт и аз автоматично го „улових“. Просто го „улових“ в своята аура и получих този контакт. Това са много фини процеси. Не всички улавят тези процеси.

В днешно време твърде много хора мислят, че имат такъв контакт. Контактите с финия план се случват на различни нива. Има хора, които общуват с астралния план, чуват астралните двойници на Възнесените Владици или умрели хора. Тези контакти са много опасни за развитието на душата и могат да причинят много голяма вреда на индивида, който има този контакт.

Контактите с Висшите ефирни октави на Светлината са много редки. И като правило тези контакти се осъществяват благодарение на огромната милост, идваща от Божествения Свят. Ако е речено от Бога да имате такъв контакт, вие го получавате автоматично, дори без вашето желание. А когато изпитвате желание да имате учител на финия план, то самото желание може да ви изиграе лоша шега. Вие може да се сдобиете със заселник в своята аура, който ще ви диктува какво да правите.

Ето защо трябва да се тръгва от нещо просто. Да не се слуша лоша музика. Да не се гледат лоши филми. Да се отстранят лошите образи. Това е просто. Да не се употребяват алкохол и цигари. Може също да не се яде месо. Т.е. ето това са прости неща. А когато човек очиства низшите си тела, след това този контакт се случва естествено, по много естествен начин. Нали Майка Мария ни казва: „Медитирайте постоянно върху мен, изпращайте ми своята любов, целувайте моя образ. Съхранявайте тази вътрешна връзка с мен“. И това се случва естествено. Без да сте го искали. Вие просто сте се обръщали към нея, чели сте Нейните Розарии, медитирали сте върху Нейния образ. И получавате тази връзка. Това става автоматично, без каквито и да са усилия от ваша страна. Просто не пушете, не пийте, не гледайте некачествени образци и т.н. И всичко се случва естествено.

 

И следващото ниво на Гуру-чела отношенията – това е връзката с вашето Висше Аз. Т.е. нашият истински Гуру – това е нашето Висше Аз. Когато получаваме тази връзка, ние веднага разбираме какво да правим в живота си. Ето, да допуснем, аз задавам въпроси, а Възнесените Владици не винаги отговарят. Защо? Защото когато ги питам какво да правя и Те ми казват какво да правя – в такъв случай върху кого ляга кармата от избора? Блага или не – все едно. Върху кого? Върху Възнесените Владици. Но Те се намират във Възнесено състояние на съзнанието. Те не могат да създават нито блага, нито не блага карма в нашия свят. Затова Те никога няма да кажат какво да се прави. Те може да дадат разбиране, но чрез моето Висше Аз. А моето Висше Аз винаги ще ми каже какво да правя в дадена ситуация. Защото това съм все пак аз самата. И То винаги играе на моя страна.

Има още един пример, който искам да приведа, защото аз срещнах в живота си хора, които постоянно общуваха с учител. Те постоянно общуваха с учител и искаха и аз също постоянно да общувам с учител. И аз по никакъв начин не можех да разбера това. Те ми казват: „Ето ти нали искаш постоянно да общуваш с учителя?“. Аз казвам: „Аз и така общувам“. „Не – казват ми, - ти трябва през цялото време да общуваш“. Аз казвам: „Е, как през цялото време? Може би нещо не разбирам. Може би моето ниво на съзнание не ми позволява да разбера нещо?“ И ми Казаха, че ако някой постоянно взема вместо теб всички решения, казва ти всичко, което трябва да правиш, то фактически ти ставаш този някой. Но къде си ти, в този случай? Ти фактически си отдал душата си на някого. Заради желанията си.

И тези хора ме питаха: „Какво искаш? Какво искаш?“ Всяко мое желание - и аз съм на кукичката. И след това аз вече не съм аз, а това е „учителят“, който действа чрез мен.

Разбирате ли, колко много тънки моменти има? Затова тези хора, които безотговорно учат някого на някакви практики, подключват го някъде, те създават голяма карма. Това са много сериозни процеси, много тънки процеси.

И обучението на практика не става на семинарите. Ето например аз сега ви разказвам нещо, но аз не ви обучавам. Аз просто ви говоря за някои положения от Учението. Но това не е обучение. Това Учение е записано тук, записано е в Корана, записано е в Библията, записано е в много книги. Въпросът не е в това дали знаеш или не знаеш това Учение, дали го даваш или не. Въпросът е в това как то да се следва. И ето тук веднага възникват много въпроси: как да се следва Учението?

Има такава притча. Един ученик постъпил на обучение при учител. Това бил известен учител по фехтовка. И този ученик се преместил да живее в дома му и непрекъснато чакал кога учителят ще започне да го обучава. Минавали година след година, ученикът миел съдовете, почиствал дома, но нищо не се случвало. След няколко години учителят започнал да прави следното: в най-неподходящия момент, когато ученикът миел съдовете, той се приближавал към него и го нападал с рапирата. И ученикът бил принуден през цялото време да се защищава(смее се). И това се случвало постоянно – в най-неподходящия момент, когато миел съдовете или пода, учителят идвал и го мушкал с рапирата. И в края на краищата този ученик така се научил да отразява ударите, че станал шампион по фехтовка.

Т.е. искам да кажа, че цялото обучение преминава в обикновения живот. То не става чрез книгите или на семинари. Единствено в обикновения живот. В това е тайната“.

 

За качествата на ученика

 

Какви качества на ученика трябва да проявяваме във всекидневния си живот, особено по отношение на Учителя? Ще приведем фрагменти от книгата „Сутри от Древното Учение“[4]

 

Устременост, постоянство и преданост. Това са качествата, които са необходими на нашите ученици.

<…> Запазвайте и поддържайте чувствителност и устременост през целия ден.

Владика Мория, 14 май 2005 год

 

…качеството, което преди всичко трябва да развиете в себе си, това е чувството на Благодарност за даваното ви Учение. Благодарност на Небесата, на Твореца Създател, на Възнесените Същества и на нашия посланик.

<…>

Без чувство на Благодарност няма да успеете да напреднете по вашия Път.

Господ Майтрейя, 10 април 2006 год

 

…вашето лично придвижване е възможно само тогава, когато приемете някои определени задължения пред Възнесените Учители и приемате Законите, които съществуват във вселената.

Съществува Закон, за който на планетата не се знае много, но този Закон действа неумолимо, също както действа Законът на Кармата. Този закон е свързан с това, че вашето придвижване по духовния Път, след минаването на определен участък от него, налага доброволно да се подчините на Висшия Закон, съществуващ във вселената и да стъпите на стълбата на Йерархията.

Щом стъпите на стълбата на Йерархията, всички Възнесени Същества ви оказват своето покровителство и помощ. За това е необходимо само едно – подчинение на Закона, смирение, покорност и дисциплина на ученик.

Господ Майтрейя, 11 април 2006 год

 

 

Всичко, което ви е нужно, е да се проникнете от любов към целия живот, към всяка проява на живот и да почувствате вашето Единство с всяка частица живот.

Вашето Единство не е нещо външно, което трябва да получите. Това Единство е ваше вътрешно състояние.

<…>… много важно е постоянно да сте съсредоточени върху положителното. Положителни емоции, радостно настроение. Трябва да посрещате всички неприятности осъзнато.

Гаутама Буда, 26 април 2006 год

 

Постарайте се да запазвате вашето съзнание постоянно настроено към Лъча на Йерархията.

Господ Майтрейя, 29 април 2006 год

 

Почитането на Йерархията, на Учителите, е много важно качество по Пътя. Защото без почитане на Учителя вие не можете да се придвижите по Пътя.

Серапис Бей, 14 юли 2006 год

 

 

Преди всичко е необходимо да осъзнаете, че има цяла Йерархия от космически същества. И в тази Йерархия вие заемате началните степени. Почитанието на Йерархията и нейните основи е ваше първостепенно задължение. Оттук произтичат такива качества като Смирение, Дисциплина и Преданост. Без тези качества вие няма да можете да напредвате по вашия път. И за да придобиете тези качества, ще ви се наложи да се разделите с лъвската част на вашето его, което на този етап от вашето еволюционно развитие преобладава във вас.

Господ Майтрейя, 26 юни 2008 год

 

За да можете да се контролирате се изисква много голяма вътрешна дисциплина и умение да подчинявате своите интереси на интересите на Владиците, на интересите на Общото Благо и Добро.

Владика Иларион, 22 декември 2008 год

 

Необходимо ви е Смирение пред Висшия Закон, необходими са ви Устременост, Послушание, Търпение и Търпимост.

Това са основните качества.

Необходим ви е още и правилен вектор, който да зададе вярна посока на придвижването ви по Пътя. А за верен вектор се счита желанието да се помага на всички живи същества, съществуващи в тази Вселена.

Падма Самбхава, 8 юли 2009 год

 

 

Материалът подготвиха Елена Илина и Олга Ивановна


 

[1] Съкровената Кула Чунг в Шамбала – Обител на Висшите Учители.

[2] Господ Майтрейя, 19 април 2006 г.

[3] Сутры Древнего Учения. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2012. – 224 с.

 

[4] Сутры Древнего Учения. Послания Владык через Т.Н. Микушину.

 

 

 http://sirius-ru.net/

Редактор изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

http://r.sirius-ru.net/2014/2014-03-17.htm